Rozmiar: 15909 bajtów

- 0216 -

1350 (datę roczną ustalono na podstawie wpisu do inwentarza archiwalnego)

Zygmunt Sachse (Sigismundus), kanonik kolegiaty Bożego Grobu w Legnicy (Legnicensis), sędzia i pełnomocnik tego kościoła, stwierdza, że Andrzej Gossil (Andreas), konfrater tegoż kościoła, oraz Jan (Johannes), zwany też Hayn Tunckil z Polkowic (Polowicz), zwrócili się o rozstrzygnięcie sporu o roczny czynsz w wysokości 3 wiardunków i 6 groszy, który to czynsz na posiadłościach Hayna Tunckila z Polkowic należał do Andrzeja Gossila na podstawie dawnego dokumentu książęcego. Rozjemca wydał wyrok korzystny dla Andrzeja Gossila.

Świadkowie: klerycy: Caspar Genrich z Legnicy (Legnicz), Wawrzyniec (Laurentius) i Albrecht z Nysy (Nissa), Jan Goschwicz, świecki z Neudorff (Johannes), Stanisław Piscator (Stanislaus), notariusz kapituły kolegiackiej, ... habuit in comisso.

Pieczęć sędziego kapituły kolegiaty legnickiej.


Oryg.: łac., WAP Wroclaw, sygn. Archiwum Schaffgotschów, Dokumenty Fach XXVIII, nr 2.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów