Rozmiar: 15909 bajtów

- 0225 -

1350, 6 I, Kamienna Góra (Landishuta)

in die Epyphanie Domini

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolco ... dux Slesiae, dominus de Furstinberg et in Swidnici), stwierdza, że Henschelinus, wójt dziedziczny w Kamiennej Górze (Landishuta), sprzedał za 70 grzywien Mikołajowi (Nicolaus), opatowi, i całemu konwentowi cystersów w Krzeszowie (Grysow), swoją wieś Przedwojów (Heynrichsdorf) z wyjątkiem folwarku, który należy do plebana. Wieś ta jest wolna od wszelkich powinności z wyjątkiem tych, które wynikają z prawa książęcego.

Świadkowie: Reynoldus de Czirnen, rycerz, Heydinricus de Predil, Syffridus de Czedlicz, Rudlinus Byer, Cunczelinus Buchwald, Henselinus Barthusii, Cunczelinus, protonotariusz Piotr de Czedlicz (Petrus), który sporządził niniejszy dokument.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 83, nr 91.
Druk: Reliquiae manuscriptorum, omnis aevi diplomatum ac monumentorum, wyd. P. Ludewig, Leipzig 1724, VI, s. 411, nr XXII.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów