Rozmiar: 15909 bajtów

- 0226 -

1350, 6 I, Strzelce Opolskie (Strzelicz)

in die Epiphanie domini

Albert Młodszy, książę opolski i wielkostrzelecki, nadaje rycerzowi Tomaszowi z Kamienia Śl. (Thomas von Camentz) wszystkie prawa książęce oraz wyższe sądownictwo w posiadłości Kiełcze (Kelcza).

Świadkowie: Ibrisko, starosta książęcy i pan z Wysokiej (Wyssoka), Teodoryk de Bobor, Sweczko z Dańca (Moczinentz), Przecław z Tomic (Przeslaus de Thomicz), Mikołaj, wójt z Czappicz (Nicolaus), Wincenty de Obroslavicz (Vincencius), Mikołaj (Nicolaus), notariusz książęcy.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 4, s. 1240; A. Weltzel, Geschichte der Stadt Guttentag (1882), s. 11.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów