Rozmiar: 15909 bajtów

- 0229 -

1350, 8 I, Ziębice (Munstirberg)

fer. sexta proxima post Epyphaniam Domini

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nycolaus ... Herzog von Slesie und Herr in Munstirberg), uwalnia swych dworzan, Piotra (Petrus) i Heninga (Hennyngus), synów Mikołaja von Cunczendorf (Nicolaus), mieszczanina ziębickiego (Munstirberg), oraz Agnieszki (Agneta), wdowy po Peschconie (Peschconnus), podkomorzym zmarłego księcia Bolka II ziębickiego (Bolko von Munstirberg), ojca wystawcy oraz ich synów od wszystkich służebności ciążących na posiadłości Skalice w okręgu ziębickim (Kamen oder Scalicz nunc Steyn, Weychbild Munsterberg).

Świadkowie: rycerze: Jan de Budow (Johannes), Ulryk de Lewinrode (Ulricus), Witko de Boemus, Peregrinus z Pieszyc (Petirswalde), Mikołaj de Ponkow (Nycolaus).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 84, nr 108.
Druk: Urkb. d. Stadt Münsterberg, III, s, 94-95.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów