Rozmiar: 15909 bajtów

- 0231 -

1350, 12 I, Praga (Praga)

secundo Id. Januarii, regnorum nostrorum anno quarto

Karol, król rzymski i czeski (Carolus Romanorum rex ... et Boemie rex), stwierdza, że rycerze, wasale i mieszkańcy ziemi kłodzkiej (terra Glacensis) oraz sołtysi i mieszkańcy miast, dali mu za pośrednictwem Alberta de Crenewicz (Albertus), który trzymał tę ziemię w zastawie, 1 1/2 z berny wynoszącej 1500 kóp groszy, chociaż zgodnie z przywilejem Jana Luksemburskiego, niegdyś króla Czech (Johannes quon dam Boemie rex), zobowiązani byli do 1/2 berny.

Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 102.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów