Rozmiar: 15909 bajtów

- 0232 -

1350, 15 I, Awinion (Avinion)

XVII Kal. Februarii, pontificatus nostri anno octavo

Papież Klemens VI (Clemens) zezwala opatowi i klasztorowi Św. Wincentego we Wrocławiu (Wratislauia) na posiadanie ziemi, posiadłości, winnic, dóbr ruchomych i nieruchomych, które wnieśli klasztorowi bracia wstępujący do zakonu.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 309.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów