Rozmiar: 15909 bajtów

- 0235 -

1350, 27 I, Wrocław (Wratislavia)

fer. quarta ante diem purificationis Marie Virginis

Konrad de Valkenhayn, starosta wrocławski (Conradus ... Wratislaviensis), stwierdza, że Petzco de Burg darował dwa łany ziemi należące do folwarku Widawa (Wyden sive Archelwitz) swojej żonie Małgorzacie (Margaretha).

Świadkowie: Henryk de Wenden (Henricus), Henselinus de Schelndorf, rycerze, Jesko ze Smolca (Smolcz), Henryk Biały (Henricus Albus) de Hugowitz, Peczco de Schelndorf, Mikołaj de Czamborndorph (Nicolaus), dworzanie królewscy (pheudales domini regis), Otto de Donyn, kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislaviensis).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Wrocławia, 1350, 27 I, Wrocław.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów