Rozmiar: 15909 bajtów

- 0238 -

1350, 30 I, Jawor

Sabbato ante Purificationem Virginis Marie

Bolko, książę Śląska i pan Świdnicy (Bolko dux Slesiae et dominus Swidnicensis), stwierdza, że Franczko, wójt dziedziczny Legnicy (Legnicensis), darował 4 łany czynszowe we wsi Stary Jawor (Antiqus Jawor) w okręgu jaworskim (Jawrensis) wraz ze wszystkimi daninami pieniężnymi i rocznymi benedyktynkom klasztoru Bożego Ciała w Legnicy (Legnitz). Książę darowiznę tę zatwierdza na rzecz opatki tego klasztoru Agnieszki de Donin (Agnes) i jej klasztoru.

Świadkowie: Kekil de Cyrna, Piotr de Uchteritz (Petrus), Thammo de Schelndorf, rycerze, Lupoldus de Uchteritz, Zygfryd de Ritzendorf (Siffridus), Crinmanus de Sydelicz, Piotr de Czedelicz (Petrus), protonotariusz książęcy, który sporządził ten dokument.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 93, nr 14.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów