Rozmiar: 15909 bajtów

- 0240 -

1350, 2 II, Lubiąż (Lubens)

in die Purificacionis beate et gloriose Marie Virginis dei genitricis

Mikołaj, opat klasztoru cysterskiego w Lubiążu (Nicolaus abbas in Lubens), stwierdza, że sprzedał Apeczce (Apeczco) de Bancz i jego przyjaciołom, mieszczanom z Wrocławia (Wratislavia), 6 grzywien rocznego czynszu, które posiada z kwater (camera stationum) i z kramów kupieckich w Legnicy (Lignitz) za 60 grzywien groszy praskich. Czynsz ten zapisał Apeczco klasztorowi lubiąskiemu (Lubensis) dla zbawienia swojej duszy.

Świadkowie: seniorzy klasztorni: Jan z Krosna (Johannes de Crosna), opat senior, Mikołaj z Lwówka Śl. (Nicolaus de Lemberg), przeor, Piotr, zastępca przeora (Petrus), Henryk de Bancz (Henricus), odźwierny, Mikołaj z Jaworu (Nicolaus de Jawr), zarządca szpitala, Bertold Engilgeri (Bertoldus), piwniczny, Jan (Johannes), komornik, Jan (Johannes), zarządca bursy, Apeczco, zarządca czynszów, Guntherus, Jan z Pszenna (Johannes de Watzinrode), proboszcz w Sicinach (Sydcz), Tilon kantor, Konrad (Conradus), opiekun konwersów, Jan Brunonis de Vrankenuorde.

Dwie pieczęcie opata i klasztoru lubiąskiego.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 91, nr 305.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów