Rozmiar: 15909 bajtów

- 0242 -

1350, 3 II, Awinion (Avinion)

III Non. Februarii

Papież Klemens VI na prośbę Jana z Hazeburga, barona Królestwa Czeskiego (Johannes de Hazeburg ... Regnum Boemie), nadaje jego bratu Wilhelmowi, synowi Zbyszka z Hezeburga (Wilhelmus Sbynkonis de Hazeburg), kanonikat w kościele wrocławskim.

Regest: MBV, I, s. 260, nr 1228.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów