Rozmiar: 15909 bajtów

- 0246 -

1350, 6 II

Sabbato ante dominicam Esto michi

Rajcy m. Wrocławia (Wratislavia) sprzedali Annie (Anna), córce Mikołaja Ledirsnyder (Nicolaus), mniszce w Trzebnicy (Trebnicz), 5 grzywien rocznego czynszu w dożywocie za 50 grzywien.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, nr 23 (Antiquarius), s. 5-6.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów