Rozmiar: 15909 bajtów

- 0251 -

1350, 15 II, Budziszyn (Budessin)

fer. II post Valentini

Karol, król rzymski i czeski (Karel Romischer Kunig und Kunig zu Beheym), potwierdza niniejszym Ludwikowi, margrabiemu brandenburskiemu (Ludeuig margrafe zu Brandenburg), oraz jego braciom Ludwikowi Rzymianinowi (Ludeuig römer) i Ottonowi (Otte) wszystkie ich posiadłości i przywileje, uprawnienia i dokumenty, z wyjątkiem dokumentów dotyczących ziemi budziszyńskiej (die lant ze Bndessin), zgorzeleckiej (Görlitz), jak również miast: Lubań (Lüban), Lubij (Lübow) i Kamieniec (Camentz) oraz ziemi żarskiej (das lant zu Sarowe) i posiadłości Albrechta von Hackenborn.

Druk: CDB, II (II), s. 277-278, nr 905.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów