Rozmiar: 15909 bajtów

- 0252 -

1350, 16 II, Budziszyn (Budiszin)

am Dienstag nach dem Sontag als man singet das Amt Invocavit

Ludwik i Ludwik zwany Rzymianinem, margrabiowie brandenburscy (Ludeuig und Ludevig genant der Romer ... margrafe zu Brandenburg), rezygnują ze wszystkich praw, które mogliby mieć jako margrabiowie brandenburscy, do ziemi budziszyńskiej (zu dem lande Budessin) i zgorzeleckiej (Görlitz) oraz do miast Lubań (Luban), Lubij (Lubow), Kamieniec (Kamentz) oraz do innych miast, lenn, okręgów świeckich lub kościelnych, które należą do Ulryka von Pack z Żar (von Sarowe), i do ziemi żarskiej (zu dem lande ze Sarowe) oraz do Albrechta von Hakenborn i do jego posiadłości.

Druk: CDB, II (II), s. 282-283, nr 909.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów