Rozmiar: 15909 bajtów

- 0253 -

1350, 16 II, Budziszyn (Budisin)

Otto, margrabia Brandenburgii i Łużyc, zrzeka się wszystkich praw do ziemi budziszyńskiej i zgorzeleckiej, do miast Lubań, Lubij i Kamieniec oraz do innych miast na korzyść Karola, króla rzymskiego i czeskiego, oraz jego spadkobierców, królów czeskich.

Regest: ACRB; II, s. 192, nr 143.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów