Rozmiar: 15909 bajtów

- 0254 -

1350, 18 II, Kłodzko (Glacz)

fer. quinta proxima post dominicam Invocavit

Reynczko i Mikołaj de Glubocz (Nycolaus), bracia, stwierdzaj±, że sprzedali Ernestowi (Arnestus), arcybiskupowi praskiemu (Pragensis), oraz jego braciom Smylonowi (Smylonus) i Wilhelmowi (Wilhelmus) swoje dobra położone w ziemi kłodzkiej (teritorium Glacensis), mianowicie w Szalejowie Dolnym (Sweydlerdorff inferiori) 37 łanów czynszowych, ł±ki i pola, które nazywaj± się Ubirschar, we wsi Szalejów Górny (Sweydlerdorff superiori) 1 1/2 łanu oraz ogród pod zamkiem w Kłodzku (castrum Glacz), a także dom w obrębie zamku (curia nostra in castro). Na transakcję tę wyrażaj± zgodę również rycerze Jan (Johannes) Wusthube z Nowej Rudy (Novinrode) i Jesko de Muchyn oraz bracia Renczkona i Mikołaja, Otto de Nymandis i Otto de Glubocz.

Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 107-108.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów