Rozmiar: 15909 bajtów

- 0257 -

1350, 21 II, Budziszyn (Budissin)

suntage, so man singet reminiscere in der vasten, in dem vierden iar unserer riche

Karol, król rzymski i czeski (Karl Romischer Kunig und Chunig zu Behem), poleca Konradowi de Valkenhain (Cunadus), staroście we Wrocławiu (Breslaw), oraz radnym we Wrocławiu, aby karali tych, którzy zabijają Żydów wrocławskich, i aby traktowali Żydów, jak innych mieszkańców miasta.

pieczęć majestatyczna wystawcy.


Oryg.: niem., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Wrocławia, 1350, 21 II, Budziszyn.
Druk: Bresl. Urkb., s. 178, nr 200.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów