Rozmiar: 15909 bajtów

- 0258 -

1350, 23 II

Mikołaj, książę ziębicki, nadaje radzie miasta Ziębic (Muensterberg) prawo nakładania kary na tych, którzy dopuszczają się bójek lub innych przestępstw koło kramów sukienników w wysokości 1 wiardunku. Z tego rada może otrzymać 8 groszy, a właściciel kramu powinien otrzymać 4 grosze.

Regest: Urkb. d. Stadt Münsterberg, III, s. 29-30, nr 311.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów