Rozmiar: 15909 bajtów

- 0259 -

1350, 27 II, Luckow

an Sonnabend vor Oculi

Ludwik Rzymianin, margrabia Brandenburgii i na Łużycach, najwyższy komornik Rzeszy, palatyn reński i książę Bawarii (Ludewig der Romer cze Brandenburg und cze Lussici des reiches obirste Kamerer, phallengrafen by ryn und Herzogen in Beirn), stwierdza, że dał w lenno Tylenowi (Tylen) von Kotebus, jego synom Janowi (Hansen), Cztechenowi (Cztechen) oraz Klausowi (Claus) von Calow te posiadłości, które dotąd jako lenno posiadał Jan z Budziszyna (Hans Budessin).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Wrocławia, 1350, 27 II, Luckow.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów