Rozmiar: 15909 bajtów

- 0261 -

1350, 1 III, Wrocław ?

fer. secunda post Oculi

Magister Piotr, były kierownik szkoły Św. Elżbiety we Wrocławiu, sprzedał Janowi (Hanus) Rusk swój kram położony koło kościoła Św. Macieja za 8 grzywien z prawem odkupu.

Świadkowie: Pile, pisarz, oraz Piotr Swarcze.


Regest: W. Rudkowski, Die Stiftungen des Elisabeth Gymnasiums, Breslau 1889, cz. I, s. 54.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów