Rozmiar: 15909 bajtów

- 0265 -

1350, 6 III, Wrocław

Piotr z Bytomia (Petrus de Bythom), kanonik kolegiaty Św. Krzyża we Wrocławiu i Legnicy, oraz Jan, notariusz kapituły wrocławskiej, rozstrzygają spór między komturem z Oleśnicy Małej i Łosiowa (Loskow) Knechtem von Hugwitz oraz plebanem Mikołajem ze Starego Grodkowa, który twierdzi, że wspomniany komtur zobowiązany jest płacić plebanowi i jego kościołowi tytułem wiardunku biskupiego co roku w dniu św. Marcina 5 wiardunków ze wsi Radwanice. Uznano słuszność pretensji plebana i zobowiązano obwinionego do zapłacenia tytułem zaległości do dnia św. Jana 2 grzywien.

Świadkowie: Barnard de Embrich i Piotr, dworzanie (familiares) mistrza Piotra z Bytomia (Bythom), Jan z Olesna (Johannes de Olsna), Hanco ze Ścinawy (Steinau) klerycy.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 4, s. 1254, nr 114.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów