Rozmiar: 15909 bajtów

- 0266 -

1350, 8 III, Wrocław (Wratislavia)

VIII Id. Marcii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislauiensis), za pośrednictwem Andrzeja (Andreas), oficjała wrocławskiego, rozgranicza prawo do dziesięcin między bratem Piotrem, medykiem (Petrus Phisicus) w klasztorze Św. Wincentego we Wrocławiu, oraz Janem (Johannes), proboszczem kościoła w Ołtaszynie w ten sposób, że przyznaje Piotrowi dziesięciny z 3 łanów od dawna należące do folwarku Samotwór (allodium Samovor sive Ronov).

Pieczęć biskupa.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 313.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów