Rozmiar: 15909 bajtów

- 0269 -

1350, 13 III, Budziszyn (Budissin)

indictio III, XIII Martii

Karol, król czeski, wystawia Ulrichowi von Pack, panu z Żar, Fryderykowi von Bebirste i Albertowi von Hackenborn list dłużny na sumę 86 kóp groszy praskich.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep.135 C, nr 92 b, Zg. 20/4, cz. III, Regesten von Lehnbriefen und sonstiger Urkunden des Fürstentums Sagan 1345-1590, s. 27, nr 108.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów