Rozmiar: 15909 bajtów

- 0270 -

1350, 21 III, Strzelce Opolskie (Strelicz)

die ramis palmarum

Albert, książę opolski, pan w Strzelcach, potwierdza Swerczowi z Dańca (Mocridencz) dokument swego ojca Bolka, księcia opolskiego, dotyczący wsi Daniec (Mokridencz) w księstwie strzeleckim, z którego wynika, że Swercz z Dańca nabył tę posiadłość od Mikołaja zwanego Jantosch. Dokument zawiera nadanie praw książęcych, które zostały potwierdzone wraz z daninami w świniach, krowach, pieniądzach, plonach i miodzie, oraz tych, które dotyczyły młynów, rybołówstwa, lasów, polowania z wielką nagonką (cum magna tuba), łowów, łąk, karczem, cła z rzeki Błotnicy (Blotnicz), zabudowań, robocizn i innych pożytków na obu brzegach Błotnicy.

Świadkowie: Jan i Tomasz Cam, Sambor z Błotnicy, Przecław z Tomic (Preczlaus de Thomicz), Lasota z Centawy k. Strzelec (Czantava), Hinco, prokurator i notariusz Mikołaj.


Regest: CDS, VI, s. 4, nr 17.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów