Rozmiar: 15909 bajtów

- 0271 -

1350, 22 III, Awinion (Avinion)

XI Kal. Aprilis, anno octavo

Papież Klemens VI (Clemens) pisze do Karola, króla rzymskiego (Carolus rex Romanorum), że nie może podjąć ostatecznej decyzji w sprawie trudności, jakie przechodzi kościół wrocławski z powodu różnych gwałtów, dlatego daje Henrykowi, prepozytowi źdarskiemu z diecezji praskiej i swojemu kapelanowi (Henricus prepositus Sdarsiensis Pragensis diocesis), którego wysyła do króla Karola, swobodę zwracania się o decyzję w sprawie owych trudności i radę do innych, i aby Mikołaj (Nicolaus), dziekan kościoła Św. Stefana w Lutomierzycach w tej samej diecezji, który wyznaczony jest do pertraktowania o tym sporze, mógł o tym najszybciej króla przekonać.

Regest: MBV, I, s. 662, nr 1234.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów