Rozmiar: 15909 bajtów

- 0275 -

1350, 31 III, Praga (Praga)

ultima die mensis Martii, Regnorum nostrorum anno quarto

Karol, król rzymski i czeski (Karolus ... Romanorum rex ... et Boemie rex), poleca sołtysowi wsi Szalejów Dolny (Sweydlerdorff inferiori), aby uważał się za poddanego Ernesta, arcybiskupa praskiego (Arnestus archiepiscopus Pragensis), jego braci oraz ich spadkobierców.

Dokument sporządził w imieniu króla, Jan ze Środy Śląskiej (Johannes Noviforensis).


Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 111-112.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów