Rozmiar: 15909 bajtów

- 0276 -

1350, 3l III, Praga (Praga)

ultima die mensis Martii

Karol, król rzymski i czeski (Carolus Romanorum rex et Bohemie rex), poleca staroście i burgrabiemu kłodzkiemu (Glacensis) ochraniać Ernesta, arcybiskupa praskiego (Arnestus ... Pragensis), i jego braci jako właścicieli posiadłości we wsiach: Szalejów, Starków i Żelazno w ziemi kłodzkiej (Glacensis) oraz w zamku kłodzkim (Glacensis), a zwłaszcza chronić ich praw do sołectw w Szalejowie i Starkowie.

Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 110-111.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów