Rozmiar: 15909 bajtów

- 0279 -

1350, 1 IV, Wrocław (Wratislavia)

Kal. Aprilis

W obecności Konrada , prepozyta kościoła Św. Idziego, audytora biskupstwa wrocławskiego (Conradus prepositus ecclesie S. Egidii Wratislaviensis, auditor causarum curie domini Wratislaviensis), rozstrzygnięty został spór między Piotrem (Petrus), proboszczem kościoła parafialnego w Prusicach (Prusnicz), a Janem (Johannes), rektorem szpitala także w Prusicach, w ten sposób, że Jan powinien dać rzeczonemu Piotrowi 5 grzywien, dwie grzywny na św. Marcina, pół grzywny w dniu Bożego Narodzenia, oraz pół grzywny w dniu św. Marka.

Świadkowie: Jan Gleserdorph (Johannes), proboszcz w Jeszkotlach (Jeskutil), Jan Beruch (Johannes), kapelan biskupa wrocławskiego, oraz Mikołaj Breger (Nicolaus).

Pieczęć niezidentyfikowana.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. X 16.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów