Rozmiar: 15909 bajtów

- 0280 -

1350, 3 IV

Sabbato infra conductum Paschae

Katarzyna, wdowa po Mikołaju Geschbechir, przekazała swoją posiadłość Iwiny (Oldern) swemu zięciowi Janowi Rullonis z Głogowa.

Regest: WAP Wrocław, Rep. Frobenianum, II, nr 186 A.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów