Rozmiar: 15909 bajtów

- 0282 -

1350, 4 IV, Brzeg (Brega)

in octava Paschae

Bolesław, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu (Bolezlaus dux Sleziae et dominus Legniczensis ac Bregensis), stwierdza, że upoważnił Henryka de Swenkynvelth (Henricus) lokować swoją posiadłość Miłonów w okręgu oławskim (Meylnov, Olaviensis districtus). Temuż Henrykowi i jego legalnym spadkobiercom daje wszelkie prawa, użytki, daniny, zbiory, służebności, powinności książęce, trybuty, kolekty i inne. Za wszystkie te służebności wyznacza z każdego łanu co roku 1 talent pieprzu do kuchni książęcej.

Świadkowie: Henryk de Bebirsteyn (Henricus), Mikołaj de Sangilwicz (Nicolaus), rycerze, Schenko z Kruszyny (de Schonow), Merzanus z Pogorzeli (Pogrella), Hanco Engilger i Jan (Johannes), notariusz książęcy, który sporządził dokument. (qui presentia habuit in commisso).

Pieczęć konna wystawcy z kontrasigillum.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 314.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów