Rozmiar: 15909 bajtów

- 0283 -

1350, 8 IV, Awinion (Auinion)

VI Id. Aprilis

Elżbieta, królowa Węgier (Elisabeth regina Ungarie), prosi papieża Klemensa VI o to, aby m. in. Mikołajowi de Panewicz (Nicolaus), kustoszowi wrocławskiemu, oraz Henrykowi zwanemu Houberth i jego żonie Ofce (Henricus ... Offca) ich spowiednicy mogli udzielić w imieniu papieża całkowitego odpuszczenia grzechów, a zwłaszcza w godzinę śmierci.

Regest: MBV, I, s. 663, nr 1235.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów