Rozmiar: 15909 bajtów

- 0285 -

1350, 8 IV, Awinion (Auinion)

VI Id. Aprilis

Papież, Klemens VI nadał na prośbę Elżbiety, królowej Węgier, Potonowi (Potonus), synowi zmarłego Piotra z Karniowa (Petrus de Jaegerndorf), prebendę należącą do biskupstwa w Pradze, o czym zawiadania m. in. biskupa wrocławskiego.

Regest: MBV, I, s. 664, nr 1237


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów