Rozmiar: 15909 bajtów

- 0287 -

1350, 9 IV, Wrocław (Vratislavia)

V Id. Aprilis

Transumpt dokumentu Bolesława, księcia Śląska i pana Brzegu (Boleslaus dux Bregensis), posiadającego 4 pieczęcie: księcia, jego żony Katarzyny (Katherina) oraz jego synów Wacława i Ludwika (Wenceslaus et Ludovicus), dotyczącego sprzedaży Grodkowa (Grotkow) oraz przyległego terytorium, sporządzony z inicjatywy biskupa Przecława (1344, 19 I, Reg. śl., nr 146). Transumpt z polecenia Andrzeja de Roslawicz (Andreas), kanonika i oficjała wrocławskiego (Wratislaviensis), sporządził notariusz i przywiesił pieczęć.

Świadkowie: Henryk z Głogowa (Henricus de Glogovia), kanonik wrocławski (Wratislaviensis), Jakub, proboszcz z Ząbkowic Śl. (Jacobus plebanus de Frankensteyn), Jan z Leśnicy (Johannes de Lesna), notariusz, publiczny, Wilhelm z Urazu, kleryk pana Jakuba (Wylhelmus de Uraz, clericus domini Jacobi), oraz Stefan de Passienrowitz (Stephanus), kleryk, Stefan Gromassii de Bucownicz (Stephanus), kleryk diecezji wrocławskiej (Wratislaviensis), notariusz publiczny, który transumpt niniejszy spisał słowo w słowo z oryginału.

Pieczęć oficjała wrocławskiego.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. DD 35.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów