Rozmiar: 15909 bajtów

- 0288 -

1350, 10 IV, Racibórz (Rathebor)

VI Id. Aprilis

Mikołaj, książę Opawy i Raciborza (Nicolaus Opauiense et Ratheboriense tarrarum dux), stwierdza, że przekazał 4 łany w posiadłości Gola zwanej też Scherzina koło wsi Pawłów położonej w okręgu raciborskim (Rathebor) wraz z ziemią uprawną i nieuprawną, z dworzyszczem ogrodzonym, czyli folwarkiem (curia sepita sive allodium), we wspomnianej wsi Pawłów oraz z szopami i ogrodami należącymi do tych łanów. Łany te stanowiły prebendę kanonicką związaną z kaplicą w grodzie raciborskim (in castro Rathebor) pod wezwaniem św. Tomasza i ołtarzem pod wezwaniem św. Małgorzaty. Ziemia była dotychczas w posiadaniu zmarłego kanonika raciborskiego i kapelana Girlacusa (Girlacus quondam castri Ratheborensis canonicus), a obecnie będzie korzystał z prebendy kanonik i opiekun ołtarza Albert (Albertus).

Świadkowie : Henryk Hoberg (Henricus), rycerz, bracia Slawotha, Benconus i Milconus de Turcow, Piotr z Białej (Czulcz), mieszczanin raciborski (Ratheboriensis), oraz Frenczlinus, notariusz książęcy.


Regest: WAP Wrocław, Rep. 111, nr 1.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów