Rozmiar: 15909 bajtów

- 0289 -

1350, 14 IV, Wrocław (Wratislavia)

XVIII Kal. May

Andrzej de Rosslawicz (Andreas), kanonik i oficjał wrocławski (Wratislaviensis), widział dwa dokumenty papieskie: 1. Papież Innocenty III potwierdza klasztorowi trzebnickiemu wszystkie posiadłości z 5 II 1216, Rzym (por. R. z. schl. Gesch.1716); 2. Papież KIemens VI - bulla potwierdzająca klasztorowi trzebnickiemu jego posiadłości z 19 III 1267, Rzym (por. R. z. schl. Gesch., nr 1257).

Świadkowie: Henryk z Głogowa (Henricus de Glogovia), Konrad z Wojcieszowa (Conradus de Koufunge), kanonicy katedralni, Haulus z Pszenna (de Waczinrode), kanonik kościoła Św. Idziego, Jakub Augustini (Jacobus), zastępca dziekana, Ludwik i Mikołaj ze Środy Śl., wikariusze wrocławscy (Lodvicus et Nicolaus de Nouoforo vicarii Wratislavienses), Jakub, proboszcz z Ząbkowic Śląskich (Jacobus ... de Frankenstein), Jan Modelici (Johannes), notariusz wystawcy, Henryk, syn Piotra z Wrocławia (Henricus Petri de Wratislavia), i Jan z Leśnicy (Johannes de Lesna), notariusze publiczni.

Transumpt niniejszy napisał Jan, syn Pawła de Policz, kleryk praski i notariusz publiczny (Johannes Pauli de Policz, clericus Pragensis diocesis).

Mała pieczęć niezidentyfikowana.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 125, nr 200.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów