Rozmiar: 15909 bajtów

- 0294 -

1350, 30 IV, Trzebnica (Trebnicz)

fer. VI in vigilia beatorum Philippi et Jacobi

Agnieszka, opatka klasztoru trzebnickiego, zakonu cysterskiego w diecezji wrocławskiej (Agnes, Abbatissa Trebnicensis monasterii ordinis cysterciensis diocesse Wratislaviensis), stwierdza, że dała folwark we wsi Wigancice k. Ziębic (allodium in Wigandi villa prope Munstirberg) wraz z zasiewami zimowymi i letnimi, z młynem i stawem rybnym należącym do tegoż młyna, a także łąki, pastwiska, wody, las, który nazywa się Harta, oraz rybnik położony naprzeciw dworu Piotrowi, sołtysowi w Wigancicach (Petrus ... in Wigandi villa), oraz Marcinowi (Martinus), jego synowi, ponieważ wszystkie spory między nimi a klasztorem z powodu szkód zostały uśmierzone na 6 kolejnych lat w ten sposób, że sołtys oraz jego spadkobiercy dadzą klasztorowi bez przeszkód co roku 7 grzywien.

Świadkowie: Otton, przeor, Jan z Legnicy (Johannes de Legnicz), brat Henryk, piwniczny (Henricus), brat Piotr, doradca (Petrus), i Mikołaj (Nycolaus), notariusz klasztorny, który sporządził ten dokument.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 125, nr 201.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów