Rozmiar: 15909 bajtów

- 0295 -

1350, 3 V, Awinion (Auinion)

die III mensis, May pontificatus Innocentii papae VI anno VII

Poncius, arcybiskup Serrae (Serrenensis), Jan z Carmino (Johannes Carminensis), Bertrand z Ampurii (Beirtrandus Ampuriensis), Rikardus z Natura (Ricardus Naturiensis), Juliusz z Aemorii (Guillus Emnnensis), Kosmas z Trappe (Cosmas Trapli), Jan z Veglii (Johannes Vegliensis), Łazarz z Bocrotino (Lasarus Bocrotinensis), Venturinus z Belcastro, Piotr z Walonii (Petrus Valonensis), Piotr z Cagli (Petrus Calliensis), Franciszek z Lapsa (Franciscus Lapsacensis), Ricardus z Bisacia (Bisaciensis), Franciszek z Pixa (Franciscus Pixachiensis), Angelus z Calamon (Calamonensis), Mikołaj z Lugo (Nicolaus Lucansis), Jan z Ajaccio (Johannes Ayconensis), Augustyn z Salubrii (Augustinus Salubriensis), arcybiskupi i biskupi, przyznają pielgrzymom i modlącym się w kościele NMPanny w Strzegomiu (Stregon) w diecezji wrocławskiej we wszystkie święta Najświętszej Marii Panny, Boże Narodzenie, Nowy Rok, Epifanię, Zwiastowanie NM Panny, Wielki Piątek, Wielkanoc, Wniebowstąpienie, Zielone Święta, Trójcę Świętą, Boże Ciało, Podniesienie Krzyża, Michała Archanioła, Narodzenia i Ścięcia św. Jana, apostołów Piotra i Pawła oraz wszystkich innych apostołów i ewangelistów, w czasie celebracji Wszystkich Świętych, z okazji wspominania zmarłych, świętych Wincentego, Wawrzyńca, Stefana, Jerzego, Marcina, Mikołaja oraz święto Marii Magdaleny, Małgorzaty, Marty, Katarzyny, Anny i w oktawy tych świąt, w każdą niedzielę i soboty oraz święta, w czasie modlitw, kazań, pielgrzymek i inne dodatkowe i dla wszystkich, którzy świadczą daniny i nieruchomości na rzecz majątku kościelnego, po 40 dni odpustu.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 123, nr 34.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów