Rozmiar: 15909 bajtów

- 0296 -

1350, 4 V

in vigilia vigiliae ascensionis domini nostri Iesu Christi

Jan, wójt dziedziczny Kamiennej Góry (Johannes ... Landishute), wraz ze swoim synem Mikołajem (Nicolaus) sprzedali należącą do nich wieś Przedwojów (Heynrichsdorff) w pobliżu Kamiennej Góry wraz ze wszystkimi dochodami i uprawnieniami z tejże wsi opatowi w Krzeszowie (Grizow) Mikołajowi (Nicolaus) Kestener za 70 grzywien, z czego 50 już otrzymał, a 20 otrzyma na św. Michała.

Świadkowie: Vrovinus i Girlacus de Grecz, Piotr Kisko (Petrus), Tomasz (Thomas), kaznodzieja z Chojnowa (Hayn), pisarz niniejszego dokumentu.


Druk: Reliquiae manuscriptorum..., VI, s. 412, nr XXIII.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów