Rozmiar: 15909 bajtów

- 0297 -

1350, 9 V, Awinion (Auinion)

VII Id. Maii

Papież Klemens VI zawiadamia Jana de Insula (Johannes), że nie sprzeciwia się, aby za wstawiennictwem Karola, króla rzymskiego i czeskiego (Carolus Romanorum et Bohemie rex), otrzymał kanonikat w diecezji krakowskiej, który okaże się wolny, lub jakikolwiek urząd w tej diecezji lub innej diecezji polskiej, m. in. wrocławskiej (Vratislaviensis). O czym zawiadamia też m. in. dziekana głogowskiego (Glogoviensis) i archidiakona legnickiego (Legnicensis) w diecezji wrocławskiej.

Regest: MBV, I, s. 664, nr 1243.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów