Rozmiar: 15909 bajtów

- 0298 -

1350, 10 V, Eger

Karol, król czeski, ofiaruje Tobiaszowi z Biechowa (Bechin) oraz Bockowi von Kunstadt nie nazwane posiadłości złożone z pięciu części, wartości 200 kóp groszy.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 132c, nr 13.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów