Rozmiar: 15909 bajtów

- 0299 -

1350, 12 V

Donnerstag vor Fastnacht

Ernest, arcybiskup praski (Arnestns), oraz jego bracia Wilhelm i Smilo z Pardubic ofiarowali klasztorowi kanoników regularnych reguły ¶w. Augustyna 6 łanów we wsi Starków (Altbatzdorf) w ziemi kłodzkiej.

Regest: Z. f. G. Schl., XIV (1878), s. 215.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów