Rozmiar: 15909 bajtów

- 0302 -

1350, 17 V

Bolko, książę opolski i pan Koźla, stwierdza, że Petzold, syn Petzolda von Perkocz, mieszczanin z Koźla; sprzedał Klimkowi z Kobylic (Climco von Kobelwitz) swoją wieś Kobylice.

Świadkowie: Mikołaj Strol z Mechnicy (Mechnitz), Andrzej z Krzanowic (Krzanowitz), Mikołaj z Witosławic (Witoslawitz), Andrzej Rudgeri.


Druk: A. Weltzel, Geschichte der Stadt Herrschaft und Festung Kosel, Berlin 1866, s. 70; WAP Wrocław, sygn. Rep. 4, s. 1254, nr 114.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów