Rozmiar: 15909 bajtów

- 0303 -

1350, 20 V, Otmuchów (Othmuchow)

XIII Kal. Junii

W obecności Przecława, biskupa wrocławskiego (Preczlaus episcopus Wratislaviensis), Paulina, wdowa po Helwitzu (Paulina relicta olim Heluitzi), wraz ze swym synem Jakuszem (Jacussius) stwierdza, że sprzedała 18 1/4 pręta ziemi we wsi Gorzaczcouicz w okręgu otmuchowskim (Othmuchoviensis) Albertowi Vigili (AIbertus), mieszczaninowi z Nysy (Nysensis), oraz jego żonie, a także Mikołajowi (Nicolaus), jego bratu i żonie tegoż; jak również ich spadkobiercom i krewnym za 13 1/4 grzywny groszy praskich polskiej liczby. Biskup sprzedaż niniejszą zatwierdza z zachowaniem służebności i zwyczajów.

Świadkowie: Jan, archidiakon głogowski (Johannes ... Glogoviensis), Jan de Waldow (Johannes), Szymon z Siestrzychowic (Symon de Grunow), Jan z Białej (Czulcz), Heynko Czycz (Heynco), Heynczlinus Bald i Leonard (Leonardus) mieszczanie z Nysy (Nysensis), oraz Stanisław (Stanislaus), notariusz, który dokument sporządził (habuit in commisso).

Pieczęć biskupa Przecława.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 102, nr 29.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów