Rozmiar: 15909 bajtów

- 0305 -

1350, 25 V

an s. Urbans Tag

Karol, król czeski, zezwolił stanom kłodzkim, że w przyszłości nie będą musieli przy okazji kupna lub w innych sprawach stawać przed innym sądem, jak tylko przed sądem starosty krajowego w Kłodzku. Wyjątek stanowią sprawy apelacyjne. W zamian za to mają otrzymać w stanie używalności jazy młyńskie w Kłodzku.

Regest: J. Koegler, Chroniken der Grafschaft Glatz, 1842, s. 208.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów