Rozmiar: 15909 bajtów

- 0307 -

1350, 3 VI, Otmuchów (Othmuchow)

III Non. Junii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis), potwierdza dokument Henryka, księcia Śląska, pana Głogowa i Żagania (Henricus dux Slezie, dominus Glogouie et Zaganie), w którym ten potwierdza dokument Ottona, proboszcza z Bytomia i kapelana książęcego (Otto plebanus in Buthin, capellanus), w sprawie fundacji ołtarza pod wezwaniem Bożego Ciała, św. Jana Ewangelisty, św. Tomasza Apostoła i świętych Katarzyny i Doroty.

Świadkowie: Mikołaj Lernberg, kanonik kolegiaty Bożego Grobu w Legnicy, prokurator nyski (Nicolaus ... in Legnicz, procurator Nissensis), Jakub Jelyn, proboszcz kościoła Św. Mikołaja we Wrocławiu (Jacobus ... ad s. Nicolai prope Wratislaviam), Klemens, proboszcz z Byczyny (Clemens plebanus in Byczyn), notariusz biskupi.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 76, nr 67.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów