Rozmiar: 15909 bajtów

- 0311 -

1350, 15 VI, Brzeg (Brega)

die beatorum Viti et Modesti martirum

Bolesław, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu (Boleslaus ... dux Silesiae et dominus Legnicensis ac Bregensis), daruje Piotrowi (Petrus), zakonnikowi premonstratensów Św. Wincentego we Wrocławiu, swemu kapelanowi; wszelkie dochody z łanów czynszowych we wsi Stanowice w okręgu oławskim (villa Arnoldsdorph seu Stanowicz Olaviensis districtus), a mianowicie co roku z każdego łanu czynszowego 1 wiardunek tytułem podatku oraz 3 grosze tytułem daniny menniczej (pecunia monetalis).

Świadkowie: Mikołaj z Danielowic (Nicolaus de Dangelwicz), Mittilst z Czernicy k. Jawora (Czirnow), Mikołaj Zcambor (Nicolaus), rycerze; Haulo Zcambor, Wytchco ze Smogorzowa (Smogrow), Tilco Rote i Jan (Johannes), notariusz książęcy, który sporządził ten dokument.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 316.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów