Rozmiar: 15909 bajtów

- 0317 -

1350, 1 VII, Bissova

Kal. Julii

Bodzanta, biskup krakowski (Bodzacha ... Cracoviensis), mianował proboszczem kościoła mariackiego w Bytomiu (Bythom) prezbitera Piotra, syna zmarłego Teodoryka z Włocławka (Petrus, quondam Theodorici de Vladislavia), prezentowanego przez opata i konwent klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu. Stanowisko proboszcza zostało zwolnione po śmierci Prossa (Prosso), ostatniego proboszcza tamże.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 317.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów