Rozmiar: 15909 bajtów

- 0319 -

1350, 6 VII, Żytawa (Zittaw)

octava Petri et Pauli

Mikołaj Schultheis (Nyckil), burmistrz, oraz ławnicy Żytawy (Zittaw): Wawrzyniec (Lorencz) Newhus, Jan von der Lypin (Hannus), Piotr mit der Schulder (Petir), Cunad Pesold, Tyle Steynrucker, Frenczil Groth, Jan (Hannus) Greczer, Tomasz Touber (Thomas), Heyne Smyt, ,Hensil Hertel, zawarli z mieszkańcami Zgorzelca (Gorlicz) układ za pośrednictwem wójta z Budziszyna (Bautzen) i Zgorzelca (Görlicz) Botho von Torgow i wójta krajowego z Żytawy Henryka von Hestinberg. (Heynrich). Mieszkańcy Żytawy nie mają prawa tego pastwiska odsprzedać.

Świadkowie; Cristian i Ranvold z Żeliszowa (Gerhardisdorf), Ryle z Żeliszowa (Gerhardisdorf), Andrzej de Grynowo (Andreas), Lutold During, Fritsche von Stewicz, Hug i Schuler von Maxin.


Regest: Neues Lausitzisches Magazin, Görlitz 1937, CXIII, s. 141, nr 177.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów