Rozmiar: 15909 bajtów

- 0320 -

1350, 14 VII, Kłodzko

nazajutrz po dniu św. Małgorzaty

Rajcy miasta Kłodzka stwierdzają, że Ernest, arcybiskup praski, sprzedał Tomaszowi de Schonynberck dwór znajdujący się w Kłodzku koło dworu należącego do krzyżaków i zezwala na oddanie tego dworu krzyżakom, którzy przeznaczają go dla swoich mansjonarzy.

Regest: DOZA, Wiedeń, Kopiarz J. Schwandnera, Diplomatarium Magni Prioratus Bohemiae, sygn. Hs. 256, s. 84.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów