Rozmiar: 15909 bajtów

- 0322 -

1350, 17 VII, Praga (Praga)

des nesten Sunabende nach santh Margareten tag

Karol, król rzymski i czeski (Karl Romischer Kunig ... und Kung zu Bohem), oddaje Mikołajowi Olaw (Niclas), swojemu dworzaninowi, folwark we wsi Pridmost, Schulkewitz i Gorschuck w okolicy Głogowa (Glogow).

Fragment pieczęci wystawcy.


Oryg.: niem., AA Wrocław; sygn. Dok. parafii w Głogowie, nr 4.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów