Rozmiar: 15909 bajtów

- 0324 -

1350, 18 VII, Prężyna (Pramsen)

XV Kal. Augusti

Aleksy z Gostomii (Alexius de Gostomia) stwierdza, że w obecności Bolka księcia niemodlińskiego (Bolco dux Falkinbergensis), odstąpił bratu Marcholdowi (Marcholdus), komturowi klasztoru joannitów w Sulcu, okręgu bialskiego (Marcholdus commendator de Zculcz, districtus Belnensi ordini S. Johannis), w imieniu swoim, swoich spadkobierców i następców prawo patronatu wraz z 4 łanami ziemi 3 ogrodami również w Gostomii (Gostomia), a także dziesięciny z 17 łanów oraz annonę mszalną w tejże samej Gostomii.

Świadkowie : Otton i Adam zwani Beis.

Pieczęć niezidentyfikowana.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. MM 10.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów